Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo)

Οδηγίες: Πρώτα εκδίδετε και εκτυπώνετε το παράβολο από την παραπάνω ιστοσελίδα και μετά το πληρώνετε στις περισσότερες τράπεζες ή μέσω e-banking).

Αν δεν διαθέτετε εκτυπωτή μπορείτε να το εκδόσετε και εκτυπώσετε στα ΚΕΠ και μετά να προβείτε στην πληρωμή του.

Χρήσημοι κωδικοί παραβόλων:

– 1813: Μεταβλητού ποσού παροχή υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ.
– 6186: Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια
– 6187: Χορήγηση/ανανέωση (τριετής) άδειας κατοχής σκοπευτικών όπλων
– 6188: Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια (επέκταση για όλη την Επικράτεια)
– 6190: Άδεια αγοράς (όπλου ή/και φυσιγγίων)
– 6191: Εξαμηνιαία θεώρηση όπλων (σκοπευτικά και οπλοφορίας, συνοδεύεται από την Υ.Δ.)
– 6193: Μεταβλητού ποσού ένσημο ΕΛ.ΑΣ. (για άδειες κυνηγετικών όπλων κ.α. Ανανέωση ληγμένου ΑΚΚΟ: €15)
– 6654: Εξετάσεις για άδεια οπλοφορίας (για ατομική ασφάλεια)