Δικαιολογητικά εγγραφής νέου μέλους

Για την εγγραφή σας στον ΑΘΛ.Ο.Σ. απαιτούνται:

 1. Αίτηση εγγραφής νέου μέλους Ωμέγα. (συνημμένη) 
 2. Δήλωση Εγγραφής Σκοπευτή ΣΚ.Ο.Ε. (συνημμένη) 
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (συνημμένη) που θα δηλώνετε τα εξής: “δεν είμαι φυγόποινος ή φυγόδικος και δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του αρ. 18 του Ν.2168/93 και του Ν. 2725/99. Επίσης δηλώνω ότι δεν είμαι γραμμένος σε άλλο Σκοπευτικό Σωματείο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού της δύναμης ΣK.Ο.Ε, ISSF ή IPSC”.
 4. Δελτίο Υγείας Αθλητή (χορηγείται από τον Ωμέγα) το οποίο πρέπει να το υπογράψει και σφραγίσει Ιατρός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ (ή άλλης ειδικότητας αν ο Ιατρός έχει πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών
  Ερευνών (ΕΚΑΕ). Σε αυτή την περίπτωση, πέραν της σφραγίδας του Ιατρού πρέπει να αναγράφεται και ο Ατομικός Αριθμός Πιστοποίησής του από το ΕΚΑΕ). 
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (χορηγείται από τα ΚΕΠ) * στην περίπτωση που είστε εν ενεργεία υπηρετών σε Σώματα Ασφαλείας ή κατέχετε κάποιο κυνηγετικό ή πυροβόλο όπλο απλώς υποβάλλετε φωτοαντίγραφο της άδειας αυτού χωρίς να απαιτείται το ποινικό μητρώο). 
 6. Πέντε (5) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3,5 x 3,5 εκ. 
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Διευκρινίζεται ότι ο Ν.2168/93 είναι ο Νόμος περί Όπλων και ο Ν.2725/99 είναι ο Νόμος περί Αθλητισμού. Μπορείτε εάν επιθυμείτε να ρωτήσετε το προσωπικό του Σωματείου για αυτούς.
  Εάν είστε γραμμένος σε άλλο σκοπευτικό σωματείο τότε δηλώστε το ώστε να σας καθοδηγήσουμε για τη διαδικασία της μετάβασης. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του Ομίλου όλα μαζί προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εγγραφής σας.